Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op 50 euro. Dit geld wordt gebruikt voor alle activiteiten die wij organiseren voor onze leerlingen zoals Sint, Kerst, leren is leuk week, pasen, schoolreis, afscheidsavond enz. Voor deelname aan het kamp in groep 8 wordt nog een extra bijdrage gevraagd aan de ouders. 
De ouderbijdrage is een door het schoolbestuur aan de ouders gevraagde vrijwillige bijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de MR. Als er geen bijdrage wordt betaald kan u kind niet mee doen aan de activiteiten die wij van deze bijdrage betalen. Het beheer van het geld ligt bij de schooldirectie. Elk jaar wordt een financieel verslag gemaakt.

 

U-PAS
Heeft u kind een U pas dan draagt de Gemeente Utrecht deze 50 euro bij waarmee de ouderbijdrage in zijn geheel wordt voldaan. Een kopie van de U-pas moet u jaarlijks inleveren bij de administratie van de school.

Betalingsregeling
U kunt als u de ouderbijdrage niet in 1 keer kunt afdragen een regeling afspreken met de locatieleider. Daarmee zorgt u ervoor dat uw bijdrage verdeelt over het schooljaar wordt betaald waardoor uw zoon/dochter met alle activiteiten kan meedoen.

 

Een overzicht van de besteding van het schoolgeld: 

Activiteit

Bedrag per leerling

   

Kinderboekenweek

1,00

Sinterklaas

6,00

Kerst

6,00

Pasen

1,00

Koningsdag

1,50

Schoolreis

27,50

Cultuur/projecten

6,00

Schoolvoetbal

1,00

Totaal

50,00