Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU

Vreedzame school

 

Vreedzame school

Belle van Zuylen volgt de methode ‘De Vreedzame School. De Vreedzame School is een methode voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De methode gaat er vanuit dat de klas en de school een leefgemeenschap is, waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin leerlingen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de school, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Thema’s waar de leerlingen mee in aanraking komen:
Blok 1: We horen bij elkaar
Doel:
Groepsvorming en een positief sociaal klimaat, waar leerlingen zich mede verantwoordelijk voor voelen.
Blok 2: We lossen conflicten zelf op
Doel:
Leerlingen leren hoe ze zelf (zonder hulp van de leerkracht) conflicten constructief kunnen oplossen.

Blok 3: We hebben oor voor elkaar
Doel:
Leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.

Blok 4: We hebben hart voor elkaar
Doel: De leerlingen leren omgaan met gevoelens van zichzelf en zich inleven in de gevoelens van anderen.

Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij
Doel: De leerlingen leren wat mediatie is, namelijk conflicten oplossen met de hulp van een derde, neutrale partij.
Daarna stimuleren de lessen van dit blok dat de leerlingen een actieve bijdrage leveren aan de gemeenschap die de
klas is. In groep 8 verwerven de leerlingen kennis over en inzicht in de democratie. Ze leggen de koppeling naar de
eigen school.
Blok 6: We zijn allemaal anders
Doel: Een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen. In groep 8 blikken de leerlingen
terug op hun basisschooltijd en nemen op een goede manier afscheid van elkaar en van de school.

 

 

Vreedzame wijk: 

 

Belle van Zuylen is aan gesloten bij de Vreedzame wijk. Dit betekent dat er vier keer per jaar een overleg is met
allerlei andere organisaties in de wijk die ook met de methode Vreedzame school werken. Jullie kunnen denken aan
de bibliotheek, sportverenigingen zoals Elinkwijk, maar ook de wijkagenten en de naschoolse opvang.
Door deze samenwerking wordt een samenhangende pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties
die in de wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd werken.

In de digitale nieuwsbrieven houden we ouders op de hoogte met welk blok we bezig zijn.
Wanneer er vragen zijn, kunnen jullie terecht bij Juf Meintje.
Zij is namens de school de coördinator van de Vreedzame school en de Vreedzame wijk.