Skip to main content

Verzuim

Als uw kind ziek is of om een andere reden verzuimt, dient u dit vóór 08:30 uur ‘s morgens telefonisch door te geven aan de school:
Telefoonnummer: 030-2444633
Alle leerlingen worden op tijd op school verwacht. De lessen in de groepen starten om 08.30 uur. De eerste bel gaat om 8.20. De deuren van de lokalen gaan om 8.30 dicht en dan start de lesdag.
Als een leerling zonder melding afwezig is, wordt er door school contact met je opgenomen.
Als school zijn wij verplicht om verzuim te registreren en deze informatie beschikbaar te stellen aan de leerplichtambtenaar.
Onder verzuim valt:
  • Te laat komen
  • Afwezig zijn met een geldige reden en melding bijvoorbeeld bij ziekte
  • Afwezig zijn met een geldige reden omdat er een verlofaanvraag is goedgekeurd door de directie
  • Afwezig zijn zonder geldige reden, dit noemen wij ongeoorloofd verzuim en moeten wij doorgeven aan de leerplichtambtenaar.

Bekijk hier het verzuimprotocol.

Over Belle

Schooltijden

Vakanties en studiedagen

Verlof

MR

Schooltijden

Vakanties en studiedagen

Over Belle

Verlof

MR