Skip to main content

Over Belle

Op SBO Belle van Zuylen leren leerlingen dat ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Daarbij ervaren ze dat ze zich kunnen ontwikkelen op eigen kracht. Ze leren in alle omstandigheden een bewuste keuze te maken waarbij ze zichzelf en anderen recht doen.
Op Belle van Zuylen ervaren leerlingen dat alle mensen verschillend zijn, dat iedereen talenten heeft en dat elke persoon met zijn talenten er mag zijn. Verschillen worden gevierd en de kwaliteiten van mensen vullen elkaar aan. Leerlingen zien en ervaren dat zij op eigen kracht doelen kunnen behalen en dat de mensen om hun heen hen daarin kunnen ondersteunen. Ze krijgen daardoor vertrouwen in zichzelf en in de ander.
Wil je meer weten over de school? Download hieronder de schoolgids of het jaarplan.
Helaas kan het voorkomen dat je een klacht hebt over de school. Deze kun je indienen via de klachtenregeling van PCOU Willibrord.

Schooltijden

Vakanties en studiedagen

Verlof

MR

Verzuim

Schooltijden

Vakanties en studiedagen

Verzuim

Verlof

MR