Skip to main content

Leerroutes

Een leerling volgt bij SBO Belle van Zuylen de leerroute die het beste bij het hem/haar past. Vooraf maken we samen met de ouders/verzorgers, het kind en eventuele zorgbetrokkenen een plan. Dat is gebaseerd op het verwachte uitstroomprofiel.
We kennen bij Belle van Zuylen verschillende leerroutes die uiteen lopen van een uitstroomprofiel richting het Voortgezet Speciaal Onderwijs tot de HAVO. Gedurende de tijd dat een kind bij ons is volgen we zijn ontwikkeling op de voet. Wanneer nodig passen we de leerroute aan. Dit doen wij samen met de ouders/verzorgers, want we zijn samen verantwoordelijk!

Aandacht en ondersteuning

Speciaal Basisonderwijs

Thuisnabij

Leerlingen

Vreedzame school

Partners

Kennismaking

Aandacht en ondersteuning

Speciaal Basisonderwijs

Thuisnabij

Leerlingen

Vreedzame school

Partners

Kennismaking