Thuisnabij

Belle van Zuylen heeft een regionale functie op het gebied van thuisnabij onderwijs, oftewel: onderwijs op maat voor ieder kind.  Wanneer een kind niet thuis lijkt op de plek waar het onderwijs volgt, onderzoeken we samen met de ouders/verzorgers, de huidige onderwijsinstelling en met het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO de meest passende plek.

Leerroutes

Speciaal Basisonderwijs

Leerlingen

Vreedzame school

Partners

Kennismaking

Leerroutes

Speciaal Basisonderwijs

Leerlingen

Vreedzame school

Partners

Kennismaking