Skip to main content

Vreedzame school

Op Belle van Zuylen werken we vanuit een veilige (leer)omgeving. Daarom noemen we onszelf een Vreedzame School. We maken onze leerlingen ervan bewust dat zij een positieve invloed kunnen hebben op de omgeving. Bij ons denken de kinderen na over vragen als: Wie ben ik zelf? Wie ben ik ten opzichte van de ander? En, welke keuzes kan ik maken die goed zijn voor mijzelf, maar ook voor de ander? Zodoende leren ze op een adequate manier om te gaan met dingen die ze moeilijk vinden vanuit hun omgeving.

We motiveren onze leerlingen om, wanneer nodig, hulp te vragen. En we bouwen aan hun zelfvertrouwen. Omdat we dat zien we als de basis om regie te krijgen over het eigen gedrag en leven. Door een team rondom hen heen te bouwen van betrouwbare mensen en door een voorspelbare omgeving krijgen onze kinderen (opnieuw) zelfvertrouwen.

Aandacht en ondersteuning

Leerroutes

Speciaal Basisonderwijs

Thuisnabij

Leerlingen

Partners

Kennismaking

Leerroutes

Speciaal Basisonderwijs

HB+ groep

Thuisnabij

Leerlingen

Partners

Kennismaking