Skip to main content

Speciaal Basisonderwijs

Belle van Zuylen is een school voor speciaal basisonderwijs. Een leerling komt in aanmerking voor speciaal basisonderwijs wanneer het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven.

Wat de voorgeschiedenis van een kind ook is, op Belle van Zuylen hebben we oog voor iedere leerling. Bij ons gaan we uit van de kwaliteiten van ieder kind en we kijken naar zijn/haar persoonlijke leerstijl. Uit ervaring weten we dat veel van onze leerlingen een valse start hebben gehad als het om school gaat. En bij de kleinsten is het nog niet altijd duidelijk welk type onderwijs past. We nemen de tijd om met elkaar uit te zoeken wat nodig is en zijn gericht op een persoonlijke leerontwikkeling. We geloven én zien de veerkracht die ieder kind heeft om het vertrouwen in zichzelf weer terug te vinden.

Aandacht en ondersteuning

Leerroutes

Thuisnabij

Leerlingen

Vreedzame school

Partners

Kennismaking

Leerroutes

HB+ groep

Thuisnabij

Leerlingen

Vreedzame school

Partners

Kennismaking